#PrivacyPolicy

Fordi vi er opptatt av personvernet ditt

Vennligst les og gjør deg kjent med våre retningslinjer.

‍GDPR/ Personvern

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov i 2018, noe som betyr at også Norge får nye personvernregler. Det nye regelverket gir virksomheter som Æventyr Alta AS nye plikter og Æventyr Alta AS kunder/gjester/kunder nye rettigheter.

GDPR / Personvern for:
Æventyr Alta AS
Løkkeveien 6, 9510 Alta
Organisasjonsnummer 920056156

Nytt regelverk trådte i kraft fra mai 2018 og Æventyr Alta AS følger disse nye EU-reglene. Æventyr Alta AS har interne kontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og annen informasjon Æventyr Alta AS mottar fra kunder. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte utlevert til andre enn de som trenger slike opplysninger for å kunne gjennomføre avtalen/bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Kunden/mottakeren av nyhetsbrev på e-post, mottakere av SMS og andre markedsaktiviteter vil til enhver tid kunne be om at all informasjon som er lagret og som ikke er lovpålagt/forskriftspliktig av Æventyr Alta AS, skal slettes.

Kunden/gjesten vil, dersom opplysningene ikke er slettet, motta en e-post fra Æventyr Alta AS eller fra et av markedsføringsnavnene, og mottakeren kan be om at alle opplysninger Æventyr Alta AS har lagret slettes kostnadsfritt.

Når kunder bestiller et produkt, tur, billetter eller andre tjenester, er dette å anse som en avtale med Æventyr Alta AS og Æventyr Alta AS er da pålagt å registrere personopplysninger.

Kunden samtykker, ved bestilling, til at Æventyr Alta AS, som personopplysningsansvarlig, kan benytte opplysningene som oppgis for å oppfylle Æventyr Alta AS sine forpliktelser etter bestilling. Det kan være nødvendig å overføre opplysninger til samarbeidspartnere for å gi informasjon, tilbud og tjenester rundt kundens bestilling via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Alle som mottar e-post er eller har vært kunde hos Æventyr Alta AS eller har abonnert på nyhetsbrev/e-post og har i forbindelse med bestillingen/nyhetsbrevet/e-posten oppgitt e-postadresse og telefonnummer. Det varsles herved om at Æventyr Alta AS vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne motta ny informasjon om tjenester og produkter som er ment å gi en bedre kundeopplevelse hos Æventyr Alta AS.

Å sende e-post/sms innebærer kun bruk av e-post og/eller telefonnummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen og at den ikke vil bli brukt til noe annet enn e-post. I e-posten beskrives det hvordan mottakeren enkelt kan si at han/hun ikke ønsker å motta e-post lenger, mens kunder kan be om at alle opplysninger som er registrert på kunden skal slettes.

Æventyr Alta AS behandler personopplysninger til kunder, brukere og kunder som benytter Æventyr Alta AS sine tjenester. Æventyr Alta AS tar vare på personens/gjestens personopplysninger og følger de til enhver tid gjeldende lover for å beskytte mottakeren som person. Æventyr Alta AS opptrer som behandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger/reservasjoner. Med personopplysninger menes alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende person. Æventyr Alta AS har som mål å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. Æventyr Alta AS bruker primært personopplysninger til å administrere, drifte, utvikle og vedlikeholde ytelser, behandle reservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen når det gjelder ytelser og tilpasse vår kommunikasjon med mottaker/kunde/gjest. Æventyr Alta AS samler utelukkende inn personopplysninger som er relevante for det formålet som kunden har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, nødkontakt, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene/kundene har gitt i forbindelse med bruk av våre tjenester.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å oppfylle avtaleforpliktelsene og i tillegg tilby en mer fleksibel og individuell service og produkt. Ved å foreta en reservasjon bruker Æventyr Alta AS personopplysninger til å:

  • Administrere, tilby, utvikle og vedlikeholde tjenester/produkter. Administrere bestillinger og reservasjoner av tjenester/produkter. Kontakte gjestene, f.eks. pr. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet.
  • Individualisere vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med din profil som bruker av våre tjenester. Analysere statistikk og brukeratferd i forhold til våre tjenester. Forbedre bestillerens/gjestens utbytte av våre produkter og tjenester på en måte som Æventyr Alta AS mener gagner den reisende/gjesten.
  • Markedsføre tjenester og produkter direkte eller indirekte overfor kunden. Kunden har alltid rett til å be om at Æventyr Alta AS, uten kostnad, sletter opplysningene som er registrert om gjesten og Æventyr Alta AS forplikter seg til å gjøre dette, med mindre andre lover er til hinder for dette.
  • I tilfeller der det er lovpålagt å innhente samtykke til behandling av visse typer personopplysninger eller til en bestemt behandling, vil det bli innhentet samtykke fra kunden før opplysningene behandles. Æventyr Alta AS kan for eksempel være pålagt å utlevere personopplysninger til tredjeparter som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskning av en forbrytelse eller dersom NF er pålagt å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller vedtak fra offentlig myndighet.


Vi samarbeider med Microsoft Clarity og Microsoft Advertising for å registrere hvordan du bruker og samhandler med nettstedet vårt ved hjelp av adferdsmålinger, varmekart og øktavspilling for å forbedre og markedsføre produktene/tjenestene våre. Data om bruk av nettstedet registreres ved hjelp av første- og tredjeparts informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å fastslå populariteten til produkter/tjenester og nettaktivitet. I tillegg bruker vi denne informasjonen til optimalisering av nettstedet, svindel-/sikkerhetsformål og annonsering. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft samler inn og bruker dataene dine, kan du gå til Microsofts personvernerklæring.

Hvis kunden har spørsmål, kommentarer eller klager på Æventyr Alta AS' behandling av personopplysninger og overholdelse av brukervilkårene, kan du ta kontakt:

Æventyr Alta AS
Løkkeveien 6, 9510 Alta
E-post: post@aeventyr.no

Hvis klageren ikke godtar svarene vi gir, ber vi om at klagen rettes til Datatilsynet.

Sidetittelen din